Kurs i Rapportskriving

15.-16. november Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 16. oktober

Faglige ledere, veiledere i AFT og VTA

Kurspris: 3 800 kroner inkl lunsj 2 dager

15-16. november

kl 10.00-16.00 dag 1
kl 09.00-15.00 dag 2

Kursbeskrivelse

Vårt kurs i rapportskriving er skreddersydd for ASVLs medlemmer. Kurset  fokuserer på hva som skal til for å levere en god rapport som svarer på NAVs bestilling og hva som gir NAV merverdi. Vi jobber med hvordan du kan jobbe effektivt med skriving av rapporter, hva som skal være med og hvordan bedriften kan bygge opp fungerende maler som effektiviserer skrivearbeidet. 

Gjennom vårt kurs får veiledere og faglige ledere et godt utgangspunkt for å heve kvaliteten på sine rapporter og effektivisere tidsbruken som går med til rapportskriving.

Sentrale emner

  • Rapporten som sluttprodukt til NAV
  • Rettsprinsipper og saksbehandlingsregler
  • Hva rapporten brukes til
  • Strukturering av rapporten og malen
  • Språket i rapporten og ivaretakelse av personvern
  • Innsamlingen av data, hva skal med og hvordan
  • Tilnærming til skriving og skriveteknikk
  • Praktiske eksempler

OBS! I år kan dere fritt velge hvor dere selv ønsker å booke overnatting. For dette kurset kan vi anbefale dere å booke overnatting på  Scandic Solli som ligger ca 500 meter fra kurslokalet. Vi minner om våre medlemsfordeler som er fremforhandlet for ASVLs medlemmer hos både Scandic og Thon. Rabattkoder for booking av overnatting finner dere på våre lukkede medlemssider. (Dersom du ikke har innloggingsdetaljer kan dette fås ved å kontakte hilde@asvl.no)

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til info@asvlkurs.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.