Fra arbeidsleder til arbeidsveileder – nye krav og muligheter i VTA-tiltaket

26. sep-25. okt 2023 Meld deg på her

Kurset er bekreftet og det er fortsatt noen ledige plasser igjen.

Arbeidsledere og veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. I kravspesifikasjonen er arbeidslederen benevnt som veileder, vi benytter derfor tittelen veileder heretter.

Pris: kroner 9 200 pr deltaker
(overnatting kr 1295,- pr natt og evt middag kr 490,- kommer i tillegg og må gjøres opp på hotellet)

26-27. september 2023

Klokkeslett:
26. september fra kl 10.00 til kl 16.00
27. september fra kl  09.00 til kl 15.00

24-25. oktober 2023

24. oktober fra kl 10.00 til kl 16.00
25. oktober fra kl 09.00 til kl 15.00

Hvorfor dette kurset?

Kravene i VTA tiltaket er i utvikling. VTA-tiltaket er en viktig del av samfunnsoppdraget.

Kravspesifikasjonen i VTA er tydelig på:

 • Større variasjon i tilbudet til uføretrygdede
 • Økte krav til kompetanse hos deltakere og veiledere
 • Økte muligheter til kvalifisering (delkompetanse, lærekandidat og kompetansebevis eller annet)
 • Økte muligheter til formidling (VTO eller fullverdig ansettelse)

Kurset er nyttig og nødvendig når dere utvikler eget tilbud til arbeidstakerne i VTA.

Kurset byr på verktøy og metoder som svarer på kravspesifikasjonen i VTA, og er samtidig praktisk og anvendelig i hverdagen.

Kurset gir grunnlag for god veiledning, klok ledelse og læring på arbeidsplassen. Bli mer bevisst på egne holdninger i rollen som veileder og leder.

VTA kravspesifikasjonen – Målrettet kvalifisering utfordrer eksisterende arbeidsmåter og fordrer nye arbeidsprosesser og organisering.

Kort fortalt handler det for arbeidstakeren om:

 • Rotasjon i egen avdeling, økt fleksibilitet for arbeidstakeren
 • Rullering mellom egne avdelinger, oppdage flere kvaliteter
 • Hospitering i ordinære bedrifter
 • Formidling til arbeid i ordinære bedrifter

Sentrale emner:

 • Konkretisering av de enkelte elementene i kravspesifikasjonen
 • Veiledning i produksjonen
 • Arbeidsplassen som læringsarena
 • Utarbeide kvalifiseringsplan linket mot offentlig godkjent læringsplan
 • Eksempler på digitale verktøy brukt i VTA
 • Inkluderende Bedrift, profesjonalitet i kontakt og oppfølging
 • Kvalitet i rapporter til NAV

Arbeidsmåter

Vårt motto er bærbar og brukbar kompetanse. Det vi si praktisk læring gjennom øvelser og anvendbart i hverdagen. Vi knytter fagstoffet til konkrete utfordringer du møter i din hverdag som veileder. Aktivitetene er ulike former for oppgaveløsning, diskusjoner av reelle problemer/case, refleksjonsoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Omfang

Kurset har to moduler (2 + 2 dager) totalt 4 dager. Mellom samlingene arbeider kursdeltakeren med en praksisoppgave der fagstoffet knyttes til egen arbeidshverdag.

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil kunne bli belastet med full kursavgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.