28.-29. februar (oppstartsdato): ASVLs Lederprogram Ordtilhandling 2024

28. feb-05. des 2024 Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 26. januar

Daglige ledere eller andre medlemmer av bedriftens ledergruppe

Kr 62 900,- inkl 2 dagpakker pr samling, overnatting mellom kursdagene og middag for alle samlinger. Drikke til middag og evt tilslutningsovernattinger kommer i tillegg og må gjøres opp på hotellet.

28-29. februar 2024

Dag 1: kl 10.00-16.00
Dag 2: kl 09.00-15.00

24-25. april 2024

Dag 1: kl 10.00-16.00
Dag 2: kl 09.00-15.00

5-6. juni 2024

Dag 1: kl 10.00-16.00
Dag 2: kl 09.00-15.00

14-15. august 2024

Dag 1: kl 10.00-16.00
Dag 2: kl 09.00-15.00

9-10. oktober 2024

Dag 1: kl 10.00-16.00
Dag 2: kl 09.00-15.00

4-5. desember 2024

Dag 1: kl 10.00-16.00
Dag 2: kl 09.00-15.00

Sammen med Ordtilhandling har vi utviklet et lederprogram for våre daglige ledere og øvrig ledergruppe med utgangspunkt i Ordtilhandlings ledelsesfilosofi. Gjennom vår avtale med Ordtilhandling har vi greid å tilgjengeliggjøre dette programmet for vår bransje til en veldig god pris.

Lederprogrammet fra Ordtilhandling er praktisk orientert og går rett inn i hverdagen din som leder. Programmet vil også gi deg som leder et verdifullt nettverk i bransjen. Programmet er samlingsbasert og består av seks moduler av to dager i løpet av ti måneder. Hver samling foregår i fine omgivelser på Scandic Oslo Airport. Deltakerne vil bli delt opp i mindre grupper som de følger gjennom hele programmet som hverandres mentorer. Oppstart i februar 2024 og avslutning i desember 2024 (se nøkkelinformasjon under).

Kursbeskrivelse

Samarbeidet mellom JCP Nordic og Hans Trygve Kristiansen har gitt Ordtilhandling en spisskompetanse på ledelsesutvikling, virksomhetsutvikling, fokusert trening, profesjonell presisjon og tydelig samspill:

Lederprogrammet Ordtilhandling er basert på lang erfaring og kjent utviklingsteori. Programmet har til hensikt å utvikle ledere som vil skape resultater sammen med andre. 

Utvikling skjer i dyptgripende prosesser i samspill med andre ledere fra vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter over hele landet.

Lederprogrammet tar utgangspunkt i virksomheten du jobber i nå, og setter ambisjon, kultur og treningsmål, slik at du kan utvikle bedriften. ​Vi avklarer alltid den enkelte leders rammebetingelser og tar hensyn til disse. Samtidig vil teamet og virksomheten bli trukket inn i arbeidsoppgavene til lederen underveis i programmet. På denne måten utvikler vi ikke bare den enkelte leder, men også virksomhetene.

Spørsmålene blir de samme for enkeltpersoner, avdelinger og hele virksomheter. Hva betyr dette målet for oss og meg? Hva skal jeg bidra med? Skal vi oppnå det vi ønsker, må vi holde fokus på det vi jobber med i utviklingslinja. Hva er det viktigste av det viktige for å utvikle oss i riktig retning? Og hvilke utviklingsmål må vi sette oss for å nå resultatmålene?

Ta gjerne kontakt med Jens Gram i ASVL hvis du har spørsmål om kurset.

Samlinger

 • Modul 1 (28.-29. februar):
  Presentasjon av lederprogrammets filosofi, igangsettelse av treningsprosess og bruk av utviklingsplan. Lederens posisjon og rolle. Oppstart ambisjonsprosessen.
 • Modul 2 (24.-25. april):
  Målrettet lagorganisering med fokus på 100% ansvar og samspillssoner
 • Modul 3 (5.-6. juni):
  Utvikling av prestasjonskultur, relasjonelt perspektiv, rollebevissthet, feedback-kultur og verdier som gir verdi.
 • Modul 4 (14.-15. august):
  Ledelse i en prestasjonskultur. Visjon og verdier som verktøy, egen leder-påvirkning, treningsmål vs. resultatmål.
 • Modul 5 (9.-10. oktober):
  Helhetslederen, balansen mellom management vs. leadership, prestasjonscoaching og oppfølging.
 • Modul 6 (4.-5. desember):
  Oppsummering, utvikling av lederverktøy og videreføring av Ordtilhandling.

Se mer på Ordtilhandlings egne nettsider

Les erfaringer fra de som deltok på programmet i 2022:

Marit Måøy Holm (Ytre Namdal Vekst): – Jeg vil utvikle meg som leder

Terje Gundersen og Grete Fjelldal (Lupro): – Avgjørende at Ordtilhandling er et program, og ikke et kurs

Morgan Taule (Knarvik Industri og Miljø): -Viktig å få være del av nettverk med ledere

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil kunne bli belastet med full kursavgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.