Digitalt kurs om realkompetansevurdering

15.-21. mars Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 1. mars

Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 2.800
Andre: kr. 3.500

15. mars

Kl 09.00-11.30

Digital samling

21. mars

Kl 09.00-11.30

Digital samling

Digitalt kurs med universitetslektor Anette Lund Follestad. Kurset går over to dager, hvor hver dag har en økt på 2,5 timer (kl. 09.00-11.30). Det blir veksling mellom dialog i grupper og i plenum med rom for spørsmål underveis.

Det stilles store krav til kompetanse i dagens arbeidsliv. Det er sannsynlig at nåløyet vil bli enda smalere i fremtiden, særlig for jobbsøkere uten formell kompetanse. Realkompetansevurdering handler om å anerkjenne den kompetansen som bor i folk, men som ikke har blitt formalisert gjennom papirer eller andre bevis. Dette kan være kompetanse som man har fått gjennom arbeid, lønnet og ulønnet, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Det handler om å finne den «tause kunnskapen». Les mer om realkompetansevurdering i denne saken med kursholder: Setter ord på den tause kompetansen.

Kurset vil dele seg på to dager, med følgende tematikk:

  1. Hva er en fagperson i realkompetansevurdering? Hvem gjør hva? Realkompetansevurdering foregår gjerne i fire faser. Vi går i dybden på hver fase og ser på hvilke kvalifikasjoner Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering etterspør og hvor jobbveilederen i arbeids og inkluderingsbedrifter kan bidra.
  2. Det finnes ulike veier til fagbrev for voksne. Vi ser på de ulike veiene og på hva som kreves for den voksne, og eventuelt rundt den voksne, på veien til fagbrevet. For å kunne veilede den voksne mot ønsket sluttkompetansen vil det være naturlig å se til ulike læreplaner og hvordan bruke disse.