Digitalt Sertifiseringskurs i Rådgiveren og Veilederen-Basis

20.-24. november 2023 Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 13. november 2023

Kurset er beregnet for personell hos tiltaksleverandører som skal være testansvarlige i kartleggingen av grunnleggende ferdigheter/basiskompetanse, men er også relevant for personer som skal utarbeide handlingsplaner og/eller drive opplæring av personer med påviste fagvansker.

Kr. 1.500 (spesialpris for ASVL-medlemmer – ordinærpris kr 2.000 – Rabattert pris oppnås ved å skrive «ASVL» i feltet «Andre opplysninger» i påmeldingsskjema.

Det tas forbehold om nok påmeldte for igangsetting av kurs.

20-24. november 2023

Mandag 20. november – onsdag 22. november - fredag 24. november fra kl. 10.00-12.00

Digital samling

Kartlegging og utvikling av grunnleggende ferdigheter/basiskompetanse er ett av innholdselementene i kravspesifikasjonene for både AFT og VTA. Kurset er beregnet på deltakere fra virksomheter som allerede har, eller planlegger å anskaffe seg testverktøyene Rådgiveren og Veilederen Basis. Kurset arrangeres av NetPed og går på Teams og gjennomføres i 3 økter à 2 timer, mandag – onsdag – fredag fra kl. 10.00-12.00. Etter gjennomført kurs vil deltakerne bli registrert NetPeds oversikt over godkjente testoperatører og få tilsendt kursbevis.

Mål

Gi veiledere/lærer opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene, slik at de på selvstendig grunnlag kan gjennomføre testing med Rådgiveren og Veilederen Basis. Operatøren skal også kunne bruke testene og testresultatene til planlegging av opplæring og vite når man bør henvise til videre utredning

Innhold

Gjennomgang av testverktøyet Rådgiveren. Rådgiveren er et verktøy for kartlegging av nivå i norsk, engelsk og matematikk, og planlegging av opplæring. Resultater av Rådgiveren gis også klare indikasjoner og innspill på videre utredningsbehov.

Gjennomgang av testverktøyet Veilederen Basis. Veilederen Basis er et verktøy for kartlegging av nivå i norsk, matematikk og samfunnsfag for personer med store fagvansker eller minoritetsspråklig bakgrunn. Resultatene av Veilederen Basis gir også en indikasjon på CERF nivå i norsk, noe som kan danne grunnlag for videre opplæringstiltak.

Påmelding

For mer info eller har du spørsmål til påmelding kontakt Rune Berrefjord / Telefon: 95 12 67 37 / E-post: rune@netped.no