VekstTorget forteller om prosessen.

Mange finner sin vei til arbeidslivet gjennom å delta i Arbeidsforberedende trening. Ilustrasjonsfoto: Shutterstock.com

 

VekstTorget AS er en av bedriftene som har bidratt til NAVs varslede kvalitetsevaluering av Arbeidsforberedende trening (AFT) denne høsten og vinteren. Målet er å sikre at arbeidssøkerne i tiltaket får oppfølging i henhold til kravspesifikasjonen. Noen NAV-regioner er godt i gang med evalueringsarbeidet, mens andre snart starter.

-Da vi hørte at tiltaket skulle kvalitetsevalueres, ytret vi ønske om å være en av bedriftene som ble valgt ut til å være med på prosessen. Vi ser på det som en fin anledning til å bli bedre, sier June Vatne, leder for VekstTorget Arbeid og Kompetanse AS.

VekstTorget har 20 avtalte AFT-plasser.

June Vatne hos VekstTorget AS

God og grundig prosess

Bedriften i Verdal kan allerede notere seg for en fin utvikling. I fjor fikk de tre jobbspesialistene i tiltaket og June Vatne nesten 6 av 10 arbeidssøkere i Arbeidsforberedende trening videre til arbeid eller utdanning. 

I 2018 var tallet nær 4 av 10.

-Gjennom denne prosessen får vi vite noe om hva vi gjør riktig. Men vi får også vite hvor det er hull, og hva vi må gjøre bedre, sier Vatne. 

-Evalueringen har vært grundig, og spennende å være med på, fortsetter Vatne. 

Arbeidssøkeren skal få et best mulig tilbud

NAV har gjennomført intervjuer med henne, daglig leder og jobbspesialistene hos VekstTorget. I tillegg har de intervjuet NAV-leder, avdelingsleder, tiltakskoordinator, veiledere hos NAV og arbeidssøkere i tiltaket – som er på forskjellig sted i tiltaksløpet.

NAV har også sett på kompetansematrisen som bedriften har levert, og ulike dokumenter og skjematikk som brukes i tiltaksgjennomføringen.

-Selve prosessen i seg selv har vært nyttig, både for oss og for NAV, fordi vi sammen kan forbedre rutiner og samarbeid til det beste for arbeidssøkeren, sier Vatne.

Veien til et bedre tiltak

Selv vil hun peke på særlig tre ting som har bidratt til høyere kvalitet og bedre resultater de siste årene:

-Det første er relasjonen vi har med NAV. Vi har en samarbeidskultur, med god dialog rundt innsøkning. Det sikrer at de tiltaket er til for, faktisk er de som får muligheten, sier hun.

-Det andre er kompetansebygging. Vi har satt krav til hva slags utdanning jobbspesialistene skal ha, og vi driver opplæring og kompetanseheving med basis i metodikken vår. 

Bedriften bruker Supported Employment som grunnmetodikk. 

-Vi har jobbet mye med å få metodikken inn i våre tiltaksløp, også i Varig tilrettelagt arbeid, sier hun. 

-Det tredje er markedsarbeid. I stedet for å spekulere på hva arbeidsgiverne har behov for, har vi gått metodisk til verks for å finne ut av det. Vi samarbeider blant annet med Trøndelag Forskning og Utvikling for å finne hva arbeidsgiverne er opptatt av, sier hun. 

Noe å styre etter

Etter at evalueringen og analyser var gjennomført, laget NAV en rapport, som er overlevert i et tilbakemeldingsmøte.

-Også denne delen av prosessen har vært konstruktiv og nyttig. Det har vært god dialog i forbindelse med gjennomføringen av evalueringen av AFT-tiltaket, forteller Vatne. 

Rapporten gir detaljerte beskrivelser av funnene som er gjort. 

-Nå skal vi lage en plan for hvordan vi skal lukke avvikene, og levere denne i midten av april. For oss blir dette et styringsdokument som gjør det enklere å vite hvor vi skal legge inn ekstra innsats fremover, sier Vatne.