LÆREKANDIDATER: Kunnskapsdepartementet er opptatt av at flere fylker får på plass gode løsninger for elever med særlige lærevansker

FASVO-4.jpg

NRK Østfold skrev 19. juni om Jonas Olsen (18), som får tilrettelagt opplæring på FASVO i Fredrikstad.

Det skjer takket være lærekandidatordningen som gjør det mulig for elever med særlige lærevansker å gå opp til en begrenset kompetanseprøve.

Undervisning og mål blir tilpasset eleven, og kan justeres underveis dersom man for eksempel ser at eleven kan meste flere opplæringsmål etter hvert.

Østfold ligger på topp i bruken av denne ordningen, og fylket har bevisst gått inn for at elever med særlige lærevansker skal få muligheter til tilrettelagt opplæring i bedrift.

Som den ferske rapporten fra NIFU viser, er det uenighet om hvem som skal være målgruppen for ordningen. I Østfold har alle som får utbytte av ordningen vært gjennom en kartlegging, og elevene har vedtak om spesialundervisning.

2018-06-20 Bilde av Atle Simonsen-Foto-Marte Garmann.jpg

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Atle Simonsen, sier at eksempelet fra Østfold bør være til inspirasjon for andre.

– Slike gode eksempler viser at fylker er i stand til å ta aktive grep som gir gode resultater. Det er veldig bra. Vi jobber med spre disse gode ideene rundt i hele landet, sier han til NRK.