Video om Dag Andreas Kristiansen, som bestemmer seg å gå for fullt fagbrev med
støtte og hjelp fra vekstbedriften Lepro.