TILRETTELAGT ARBEID: I Bergen står 88 personer på liste for få tilrettelagt jobb. Mette på 33 år er en av dem, skriver BT.

BT hadde 4. desember et oppslag om Mette Nilsvik Økland (33).

2018-12-04 BT-jobb-Mettejpg.jpg

Kvinnen ønsker seg tilrettelagt jobb i Bergen, men er dessverre ikke alene om det.

88 personer står på søkerlisten, og køene har stått bom stille i lange tider. Da Stortinget i fjor bevilget penger til om lag 500 nye tilrettelagte jobber, gikk svært få jobber til Hordaland.

En skandale

Den svært langsomme utviklingen i statlig finansierte arbeidsplasser, opprører finansbyråd Håkon Pettersen fra KrF.

-I min verden er det en skandale at regjeringen ikke har klart å fjerne denne køen, sier han til BT.

-På landsbasis trengs det 2.000-2.500 nye plasser. For KrF må dette være prioritert i de kommende regjeringsforhandlingene, sier Pettersen.

Kommunen finansierer

Bolig og dagtilbud er viktige punkter i kommunens egne planer, og på jobbsiden vil kommunen legge opp til 50 nye arbeidsplasser for utviklingshemmede i kommunal virksomhet.

Pettersen går langt i love kommunal fullfinansiering av noen plasser i budsjettet til neste år.

-Vi er lei av å vente på staten, sier han.

Budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene innebærer 700 nye tilrettelagte jobber i løpet av 2019. Hvor mange av dem som tilfaller Hordaland, er ikke kjent.

2 av 3 personer med lettere utviklingshemning står uten dagtilbud eller jobb. ASVL har fremmet et nasjonalt krav om minst 2.000 nye tilrettelagte jobber innen utgangen av stortingsperioden.