ASVL har sammen med Fagskolen i Oslo inngått avtale om å utarbeide et veilederstudium for arbeidsveiledere i Varig tilrettelagt arbeid. Studiet er ettårig, med oppstart 6. september.

Les mer, og meld deg på studiet

Studiet gir også kompetanse på å håndtere lærlinger og lærekandidater, og har i seg elementer av et annet studium rettet mot personer som jobber tett på utviklingshemmede.

Personell fra ASVL vil selv være blant lærekreftene.

Studiet blir del av det offentlige studietilbudet, og gir studiepoeng. Nesten alle samlinger er digitale. Studiet kan i overveiende grad gjennomføres utenfor arbeidstid. Søkere uten studiekompetanse vil få mulighet til å komme inn ved vurdering av realkompetanse.

Vi anbefaler sterkt dette studiet, som svarer på NAVS skjerpede krav til veilederkompetanse i bedriften.