Fra Lupro har både daglig leder Terje Gundersen og nestleder Grete Fjelldal valgt å melde seg på ASVLs lederprogram Ordtilhandling.

-For meg er det veldig nyttig å ha med meg daglig leder. Det gjør det enklere å gjennomføre endringer når vi kommer tilbake til bedriften, sier nestleder Grete Fjelldal.

Gundersen er også enig i at dette er en god løsning.

-Det at vi som sitter i ledelsen har et felles begrepsapparat, er avgjørende, sier han.

 

Går over ett år

ASVL lederprogram ble presentert på ASVLs Høstkonferanse i 2021, og både Gundersen og Fjelldal fikk tro på Ordtilhandling nettopp fordi det er et program som går over tid, og ikke bare et kortvarig kurs.

-Du blir fulgt opp, og du deltar i programmet over ett år. Da er det større mulighet for at du prøver ut de nye verktøyene enn om du deltar på et kurs som er over etter et par dager, sier de.

En ny runde av lederprogrammet har oppstart i januar 2023, og deltakerne samles 6 ganger i året.

Her kan du lese mer 

 

Utvikler ledere – men også bedriften

-Ingen av oss er utlært, og for oss har det vært viktig å få påfyll. Her får vi nyttige verktøy som vi allerede har tatt i bruk. Det handler om å utvikle oss selv og bedriften samtidig, sier Gundersen og Fjelldal.

-Mens du er på samlingene, relaterer du diskusjoner og problemstillinger til utfordringer i egen bedrift, og du begynner å se løsningene der og da.

På spørsmål om hvordan kurset har forandret lederstilen deres, sier de:

-Vi er blitt tydeligere. Og vi jobber mer planmessig enn før.

 

Et nyttig nettverk

Mange av de som har deltatt på programmet, understreker hvor nyttig det er at de andre deltakerne kommer fra vekst- og attføringsbransjen. Gundersen og Fjelldal er intet unntak:

-I våre bedrifter er vi mer opptatt av utvikling enn prestasjoner. Det at både kursdeltakerne og kurslederne har en felles forståelse av hva som kjennetegner bransjen, er viktig, mener Gundersen og Fjelldal.

 

Moderne ledelse

Gundersen har lengst ledererfaring av de to, og ser hvordan ledelsesfaget har utviklet seg over tid. Han oppfatter Ordtilhandling-programmet som moderne, der begrepet 100 prosent ansvar er sentralt.

-Fra å handle om statiske stillingsinstrukser, der medarbeidere fikk ansvar, men egentlig ikke myndighet til å løse oppgavene, handler det nå mye mer om at lederen må skape en kultur der medarbeiderne settes i stand til å gjøre jobben sin, og der medarbeiderne selv vet godt hva som er deres ansvarsområder, sier Gundersen.

 

Prisgunstig

-Programmet er bygd opp rundt et enkelt, men tydelig innhold, fritt for floskler og store ord. Det er repetisjon på starten av hver samling. Vi vil veldig gjerne anbefale det til andre. Og vi anbefaler at leder og nestleder tar kurset samtidig, sier lederduoen fra Lupro.

ASVL har fremforhandlet en særlig gunstig avtale med Ordtilhandling, og prisen er derfor svært gunstig.

-Prisen var med å bidra til at vi kunne sende både leder og nestleder på programmet, sier Gundersen.

Du kan lese mer om Ordtilhandling her

Les også:

Måøy Holm: – Jeg vil utvikle meg som leder

Taule: Viktig å få være del av nettverk med ledere