Lied: Med rett til å mestre

Lied-utvalgets rapport tar for seg struktur og innhold i videregående opplæring.

Lied-rapporten ble avlevert til Kunnskapsdepartementet i desember 2019.