SATSER: Den nye regjeringen lover flere tilrettelagte jobber i Granavolden-erklæringen.

2018-06-28 Erna Solberg_crop.jpg

Høyre, Frp, Venstre og KrF danner ny flertallsregjering, og la 17. januar frem sin regjeringsplattform.

Regjeringen skriver i sin plattform at de vil styrke tilbudet innen Varig tilrettelagt arbeid og gå inn for å tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO). Regjeringen vil sørge for at VTA-plassene i større grad tilbys utviklingshemmede.

Individet først

-Vi er positive til at regjeringen ønsker flere tilrettelagte jobber. Enten jobbene kommer i skjermet eller ordinær sektor, er det viktig at det er behovet til den enkelte arbeidstaker som settes først. Regjeringen må også sikre at kvaliteten på tilrettelagte jobber i ordinær sektor blir best mulig og sikre god oppfølging av den ansatte, sier direktør i ASVL, Dag Sandvik.

Regjeringen viderefører formuleringer fra Jeløy-erklæringen om et bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, bemanningsbransje, attføringsbedrifter og andre tiltaksleverandører for å få flere i arbeid.

Bedre samarbeid

Samtidig vil regjeringen gi «NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid, og gjentar formuleringen fra Jeløya-erklæringen om å stille strengere krav til NAVs tiltaksarrangører og sørge for at oppnådde resultater tildeles vekt ved tildeling av oppdrag.»

-Det er svært positivt at regjeringen ønsker et bedre samarbeid. Vil vil jo alle det samme, å gjøre arbeid mulig for alle, sier Sandvik.

Ellers skriver regjeringen at den vil følge opp og intensivere inkluderingsdugnaden.

-Vi er glade for at regjeringen ønsker å inkludere flere i arbeid. Vi ser frem til en konkretisering av planen, og vi i ASVL vil gå i dialog med partiene på Stortinget, sier Sandvik.

Tilbud til elever i videregående

Regjeringen skriver ellers at den vil vurdere tiltak og anbefalinger fra Kaldheimutvalgets NOU (På lik linje), og igangsette en stortingsmelding. Den vil også sette ned et offentlig utvalg som hvordan man kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet.

Videre ønsker regjeringen å «åpne for flere tilpassede utdanningsløp, som vekslingsmodeller, praksisbrev og lærekandidatordningen.»

-Dette er positive signaler. Vekstbedrifter over hele landet har lang erfaring med kvalifisering og opplæring av personer med særlige lærevansker, og vi vil gå i dialog med regjeringen for å fortelle hva bedriftene kan tilby til elever som trenger et tilrettelagt løp, sier Sandvik.