I denne filmen møter du medarbeidere fra Bjørkhaug Arbeidsfellesskap og Grønneviken.

Det er medieavdelingen på Nordnes Verksteder som på oppdrag fra KLP laget en film om arbeidsinkludering og viktigheten med å ha arbeid. Den ble vist på KLPs kommunekonferanse i Trondheim våren 2022.  Ordførere og kommunedirektører fra hele landet var til stede.

Manus er skrevet  og lest av Ingrid Kristine Skjolddal på Nordnes Verksteder.