Høyres Bente Stein Mathisen har besøkt vekstbedriften Kanmer på Årnes. Hun opplyser at mange er negative til å utrede om ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid bør flyttes til kommunene.

Bente Stein Mathisen.jpg

Per i dag er tilrettelagte arbeidsplasser en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken, men for tiden utreder regjeringen om ansvaret bør flyttes til kommunene.

Daglig leder Roger Nøstvik ved Kanmer er svært opptatt av dette spørsmålet og inviterte derfor stortingspolitiker Bente Stein Mathisen i Høyre til bedriften.

Han påpeker at forslaget setter arbeidsplasser i fare.

-Ikke rokk ved noe som fungerer bra, sier han til stortingsrepresentanten.

-Jeg håper at hun tar med seg tilbake til Stortinget at en kommunalisering av våre bedrifter ikke er noe godt forslag. Vi frykter at vi mister råderetten vår og at tilbudet til båre brukere blir dårligere, sier han.

-Jeg setter stor pris på å bli invitert hit. Det er viktig å dra ut og treffe folk, snakke med brukere og se hvordan virksomheten er.

Hun opplyser til Raumnes at det har kommet mange tilbakemeldinger på forslaget om å utrede kommunalisering, og at ganske mange av disse er negative.

-I en eventuell omlegging av dette tilbudet blir det viktig å se på helheten, sier hun.

Arnfinn Klevgård_bredde.JPG