Melekte (19) går på Ullern videregående skole i Oslo. I påvente av en tilrettelagt arbeidsplass har hun utvidet skolegangen med to år.

Årets viktigste frokost: Melekte og Leoul sitter på en benk i skolegården

– På skolen er Melekte trygg og opplever trivsel og mestring. Men det finnes ingen ledige tilrettelagte arbeidsplasser hvor hun kan ivaretas på samme måte. Ventelistene er årelange, og alternativet tør jeg nesten ikke tenke på. De likner på menneskelige parkeringsplasser, sier Leoul Mekonen.

Melekte er autist og er avhengig av trygge rammer med kompetente fagfolk i nærheten for at hun skal fungere.

– Inkludering er en av vårt samfunns viktigste verdier. I skolen er vi flinke på det, men det som kommer etterpå er ikke vårt samfunn verdig. Som far er det en bekymring og sorg jeg bærer på hele tiden. Som samfunnsborger mener jeg det bør være en selvfølge at alle med funksjonsnedsettelser får muligheten til å leve gode liv, med nødvendig støtte fra samfunnet, sier Leoul.

– Akkurat som for veldig mange andre, haster det for min datter at dette tas tak i.