ASVL mottok 18. mars følgende melding fra Arbeids- og velferdsdirektoratet:

«Det er ikke anledning å permittere personell med veilederansvar, eller VTA deltakere.  Tiltaksbedriftene mottar tilskudd som tilsvarer 1 ansatt veileder pr 6 tiltaksplasser i AFT tiltaket, og 1 ansatt veileder pr 5 tiltaksplasser i VTA tiltaket. I og med at NAV utbetaler tilskudd i denne perioden er det ikke grunnlag for å permittere veiledere eller deltakere. i så fall vil det ikke være grunnlag for tilskudd. Vi minner om at det er ønskelig og tillatt med digital/telefonisk kontakt mellom tiltaksdeltaker og tiltaksleverandør i denne perioden.

Det vil være rom for å permittere personell som er ordinært ansatte og ikke har oppgaver og ansvar knyttet til arbeidet med tiltaksdeltakerne

Når det gjelder utbetaling av bonuslønn så er dette opp til arbeidsgiver å avgjøre da NAV iht tiltaksforskriften § 14-5 ikke krever dette.»