LÆREKANDIDATER: Lærekandidatordningen fungerer bra for elever med svake resultater, og fylkeskommuner og rådgivere tror løsningen fører til at færre slutter i videregående skole, sier en ny evaluering.

Joakim Reinertsen_Lærekandidat_FASVO2.jpg

Utdanningsdirektoratet har bestilt en evaluering av lærekandidatordningen, og rapporten foreligger nå.

I rapporten påpeker forskerne at elever med svake skoleresultater har godt utbytte av ordningen. Fylkeskommuner og rådgivere tror løsningen fører til at færre slutter i videregående skole.

Evalueringsrapporten påpeker at bruken av ordningen varierer sterkt fra fylke til fylke. Det er uenighet om målgruppen, og det er ulike finansieringsløsninger.

Forskerne anbefaler et grundig arbeid med å gjennomgå hvilke elever som skal kunne få utbytte av ordningen i fremtiden.

Utdanningsdirektoratet har ikke selv kommet med noen anbefalinger knyttet til spørsmålene som stilles i rapporten, og har varslet at dette vil ta noe tid.

Her kan du lese rapporten

ASVL-medlem som lurer på hvordan du kan sette opp et faglig godt tilbud for lærekandidater i din bedrift? Ta en titt på våre medlemssider. Der finner du alt du trenger.