Modum ASVO samarbeider med Westad, som leverer ventiler til oljeindustrien. Modum ASVO produserer kassene som ventilene transporteres i, og opplever nå et oppsving i etterspørselen.

Les saken i Bygdeposten