Nå blir det enklere å handle hos vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter

Ny versjon av veiviser som gjør det enklere for kommuner å inkludere flere i arbeid gjennom målrettede anskaffelser.

Her finner du ny versjon av veiviseren (revidert mai 2020)

Mange kommuner eier en vekst- og arbeidsinkluderingsbedrift, og det ligger store muligheter i samhandlingen mellom eier og bedrift. Hvis kommunen handler hos vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter som de selv eier, sørger de for arbeid til utsatte grupper i kommunen. Kommunen får lokale varer og tjenester, skreddersydd sitt eget behov. 

Derfor lanserte ASVL og Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) i 2018 en veiviser for hvordan kommunene bør opptre når de skal handle hos sin vekst- og arbeidsinkluderingsbedrift. Det er KS Advokatene som står for teksten og den faglige gjennomgangen.

Webinar for vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter og deres eiere

Nå kommer veiviseren i revidert versjon, og den nye utgaven presenteres på et webinar 19. mai. Vi oppfordrer vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter til å melde seg på, og til å invitere rådmann, ordfører eller andre representanter for eierkommunen til å være med. Webinaret er gratis.

Ny versjon av veiviser – revidert mai 2020

-I den nye versjonen belyser vi enda flere muligheter for samarbeid mellom eier og bedrift. Koronasituasjonen har gjort at mange kommuner har hatt stor nytte av sine egeneide vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, blant annet til vask av tøy til samfunnskritisk virksomhet, eller rask produksjon av smittevernutstyr. Krisen har vist at samfunnet har mye å tjene på å utdypte dette partnerskapet, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

-Derfor er vi svært glade for at vi kan presentere den reviderte versjonen akkurat nå. Mange kvier seg nok for å gå i gang med offentlige anskaffelser, og tilbakemeldingene viser at det er stort behov for en veiviser som peker på mulighetene som ligger klare til å tas i bruk gjennom det eksisterende innkjøpsregelverket, sier han.

Inkludering gjennom innkjøpspraksis

Dag Sandvik vil holde et innlegg på webinaret, i tillegg til ASVLs Rune Kvarme, som er prosjektleder for Inkluderende Kommune.

På webinaret treffer du også Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene. 

Han vil ta opp viktigheten av godt samarbeid mellom eierkommuner og deres bedrifter, og samfunnsgevinsten vi kan hente ut om vi både tenker og handler på en inkluderende måte. 

Agnete Busengdal Sommerset, juridisk direktør i Samfunnsbedriftene vil presentere veiviseren.

Fra Sølve i Søndre Land kommer daglig leder Rita Sandnes for å fortelle om bedriftens gode samarbeid med kommunen. Sandnes er også nestleder i ASVL.

Vi gleder oss! 

Dersom du ønsker å delta på webinaret 19. mai, kan du melde deg på via denne siden.

Webinaret varer fra kl 10 til 12. Vi håper å se vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter og deres eiere der!