Innovi_JSEnger-15.jpg

I løpet av vinteren kommer prosjektet Inkluderende Kommune til en plass nær deg. 

Trenger bedriften din et mer aktivt samarbeid med kommunen, flere oppdrag eller mer arbeidsmarkedsnære praksisplasser?

Nå har du sammen med ledelsen i din kommune anledning til å møte andre Vekstbedrifter og deres eierkommuner. Vi håper dette løfter samarbeidet til et nytt nivå!

ASVL har gjennomført et pilotprosjekt fra høsten 2016 frem til nå. Vi har fått på plass en nyttig verktøykasse, veiviser for kommunale anskaffelser, bedre samarbeidsklima, og nytt engasjement rundt vekstbedriftenes viktige arbeid i vertskommunene.

Dette er erfaringer og verktøy vi vet at du og dine kontakter i kommunen vil få nytte av!

Vi har satt opp 5 regionale konferanser der du kan ta med deg ordfører, rådmann, innkjøpsansvarlig i kommunen, eller aktuelle kommunepolitikere/ styremedlemmer. Vi avholder følgende konferanser (én i hver region, men du velger selv hvilken du vil delta på):

12. mars: Kickoff i Bergen!

16. mars: Kickoff i Oslo! (Lillestrøm)

19. mars: Kickoff i Kristiansand!

5. april: Kickoff i Tromsø! (obs ny dato)

10. april: Kickoff i Trondheim! (obs ny dato)