Nærøysund vil bidra i inkluderingsdugnaden

INKLUDERENDE KOMMUNE: Verktøy og metoder fra ASVLs prosjekt blir noen av virkemidlene når Ytre Namdal Vekst og eieren tar grep for å gjøre arbeid mulig for alle.

Svanem_24.jpg

Enn så lenge eies Ytre Namdal Vekst av de to kommunen Vikna og Nærøy, men fra 1. januar 2020 slås de to kommunene sammen, og får navnet Nærøysund.

Gjennom eierskapet i bedriften har kommunen gode muligheter til å inkludere flere i jobb – helt i tråd med regjeringens inkluderingsdugnad.

Inkludering gir verdighet

-Politikerne i nye Nærøysund vil kunne definere hva slags samfunn de vil ha. Styrket inkludering vil ikke bare gi mer verdighet til den enkelte, men også betydelige positive bidrag til samfunnsøkonomien, sier Steinar Aspli, ordfører i nåværende Nærøy, ifølge en pressemelding.

aInkluderendeKomm01.jpg

-Målsettingen nasjonalt er at fem prosent av nyansatte i statlig sektor skal hentes fra denne gruppen. Her i nye Nærøysund kommune må vi gjerne «slå» staten med en klart høyere andel, sier daglig leder i Ytre Namdal Vekst, Ragnar Moen, og attføringsleder samme sted, Tor Einar Neerland, ifølge Ytringen.no

De påpeker at alle innbyggerne i den nye kommunen skal tas vare på.

-Inkludering må derfor være høyt prioritert i nye Nærøysund kommune. Vekstbedriften har mye kompetanse og erfaring, og fortsatt godt samarbeid kan legge grunnlag for videre fremgang på området, sier de.

Inkluderende Kommune

Også verktøy og metoder fra det nasjonale ASVL-prosjektet Inkluderende Kommune vil bidra til at kommunen kan bistå flere med å finne sin plass i arbeidslivet.

-Reserverte kontrakter og veiviser for offentlige innkjøp byr på muligheter som i større grad kan tas i bruk for å oppnå konkrete resultater, sier seniorrådgiver Rune Kvarme. Kvarme er sentral i prosjektet fra ASVLs side.

ASVL vil kunne bidra med konkrete erfaringer og rådgivning til kommunen om i tilknytning til ulike prosjekter som settes i gang.