– NAV anser Ime Verksted som en svært viktig aktør for å kunne gi mennesker med dette behov for tilrettelagt arbeidsplass tilbud om arbeid, sier enhetsleder i NAV Mandal, Sissel Wiig.

På generelt grunnlag sier hun også at vekstbedriftene har en viktig oppgave ved å kunne tilby personer med nedsatt arbeidsevne arbeid.

Les saken i Lindesnes