Flere kriterier endres.

To damer står ved pult med pc og papirer
Foto: Joakim S. Enger

I løpet av 2015 og 2016 ble arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging lyst ut på anbud.

Nå løper de første kontraktene ut, og nye anbud er nylig blitt lagt ut for Agder og NAV-regionen Øst-Viken (Østfold og deler av Akershus), skriver Dagens Perspektiv.

Den første anbudsutsettingen har blitt evaluert av Proba Samfunnsanalyse. Målet med anbudsutsettingen var økt mangfold. Men flere steder førte konkurranseutsettingen til at noen få leverandører fikk store deler av markedet, ifølge Proba. Dokumenterte resultater ble ikke tillagt vekt.

Endrer kriteriene

I utlysningene som ligger ute nå, er noe av kritikken imøtegått, men ikke alt.

Ifølge Dagens Perspektiv er det følgende endringer i kriteriene:

  • Kvalitet skal telle mer, og pris mindre. Kvalitet skal telle 70 prosent, mens pris skal telle 30 prosent.
  • Leverandørene skal ha veiledere som er arbeidstakere og ikke bruke innleide konsulenter
  • Hensynet til svake brukere skal tillegges større vekt.

Krever ikke dokumenterte resultater

Men heller ikke denne gangen stilles det krav om dokumenterte resultater.

-Slike krav kan også ekskludere nye leverandører, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Arbeids- og velferdsdirektoratet til Dagens Perspektiv.

ASVL er glade for at kvalitet skal telle mer, og for at NAV stiller krav til at veilederkapasiteten ikke skal basere seg på innleid arbeidskraft.

-Men det er synd for arbeidssøkerne at NAV ikke stiller krav til dokumenterte resultater. Når du og jeg kjøper tjenester, sjekker vi jo alltid referansene til leverandørene. NAV velger altså å stole på at en gitt leverandørs beskrivelse av hvordan de har tenkt å utføre jobben, er god nok dokumentasjon, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Ved utløpet av 2017 oppga 27 ASVL-medlemmer at de hadde anbudsutsatte tiltaksplasser. Til sammen hadde ASVL-bedriften over 1.300 anbudsutsatte tiltaksplasser på det tidspunktet.