Norsk Forbund for Utviklingshemmede ønsker ekstern utredning av Varig tilrettelagt arbeid.

arionette3.jpg
Arbeids- og sosialdepartementet har varslet at departementet selv skal utrede Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med sikte på overføring til kommunene.

Det får Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) til å reagere. 

Bestillingsverk

I et brev til departementet skriver forbundsleder Jens Petter Gitlesen at en utredning fra Arbeids- og sosialdepartementet vil bli betraktet som et partsinnlegg. “En intern utredning bllir et bestillingsverk…Det er velkjent at departementet taler med en stemme og det er i praksis utenkelig at embetsverket offentlig vil tale statsråden midt i mot”, heter det i brevet.  

Han påpeker også at en overføring av ansvaret for VTA til kommunene “vil gi vesentlige konsekvenser på svært mange områder som ligger langt utenfor Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde. Han trekker også frem at en overføring av ansvaret for VTA vil føre ytterligere instituasjonalisering av personer med utviklingshemning. 

Svikter utviklingshemmede

NFU mener departementet har sviktet i å gi personer med utviklingshemmede et godt nok arbeidstilbud.

Forbundet påpeker også at erfaringen med kommunal styring av tilbud til personer med utviklingshemning, ikke er lovende. Blant annet etterlever ikke mange kommuner lovene som gjelder på området.

En feil av historiske dimensjoner

NFU etterspør et institusjonelt skille mellom omsorg og arbeid, dels for å motvirke institusjonalisering og segregering, dels for å hindre at kommunene fristes til å spare penger på bekostning av kvaliteten i tilbudet.

“NFU betrakter det som essensielt at utredningen involverer eksterne personer med kunnskap om feltet og forvaltningsområdene som vil være i direkte berøring av endringer i VTA-ordningen. I denne saken risikerer Arbeids- og sosialdepartementet å begå en feil av historiske dimensjoner”, skriver Gitlesen.