NIFU om spesialundervisning

En studie av spesialundervisning i videregående skole.

Rapporten «…respekten for forskjelligheten…» tar for seg spesialundervisning i videregående skole i skoleåret 2018-2019 (Markussen, Carlsten, Grøgaard og Smedsrud 2019)