8 av 10 utviklingshemmede går rett ut i arbeidsledighet etter endt skolegang. Den store mangelen på tilrettelagte arbeidsplasser er en skam for Norge, sa Victor Norman under Arendalsuka.

13. august inviterte ASVL og vekstbedriftene til eget arrangement på Arendalsuka. 60 personer deltok, og fikk mat og kaffe servert av medarbeidere fra Sørsvann kro (en del av ProFlex).

Tema var mangelen på tilrettelagte jobber.

100 prosent jobbgaranti

Styreleder i ASVL, Geir Lippestad innledet, og han var klar på at tiden er inne for å gjøre noe for gruppene som trenger tilrettelagt jobb.

2019-08-13 Bilde-Lippestad-Arendalsuka.JPG

Han presenterte ASVLs krav om 100 prosent jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang.

2019-08-13 Bilde-Kaja-Cis-Arendalsuka 1.JPG

De fremmøtte fikk også høre 21 år gamle Kaja Cis fortelle om sin arbeidshverdag på Lisand i Tvedestrand. Hun er en av de heldige som har jobb, og vektla hvor viktig det er med arbeidsplasser som kan tilrettelegge etter den enkeltes ønsker og behov. 

-En skam

I tillegg fortalte Victor Norman om hvorfor tilrettelagte jobber er lønnsomt for samfunnet. Han påpekte at Varig tilrettelagt arbeid er et svært vellykket tiltak, og at mange politikere ser på vellykketheten som et problem, da mange søker en tilrettelagt jobb, uten at det er jobber nok.

Han synes det er sterkt beklagelig at unge mennesker går rett fra skolebenken og ut i arbeidsledighet.

2019-Norman-Victor-Arendalsuka-bilde.JPG

-Det er en skam og katastrofe for Norge, sa Norman.

Vekst- og attføringsbedrifter belyser viktige temaer

De lokale vekst- og attføringsbedriftene i området, i samarbeid med ASVL og Arbeid & Inkludering, hadde i år som tidligere år gått sammen om å profilere ulike temaer som går på jobb og jobbdeltakelse.

Tidligere DnB-sjef Rune Bjerke var invitert til arrangementet Hull i CV-en – god nok? etter sitt utspill om at personer med hull i CV-en kan sees som en ressurs på arbeidsmarkedet. Ragnhild Ås Harbo kom for å snakke om sine erfaringer med å være arbeidsløs/midlertidig ansatt under arrangementet Uten jobb = skam?.

Under Arendalsuka kunne interesserte tilhørere også få med seg et foredrag om fagopplæring i fengsel, og et om utfordringer med å få minoritetskvinner til å delta i arbeidslivet.

ProFlex hadde en egen stand der de gjorde det lokale tilbudet om Varig tilrettelagt arbeid kjent, mens TV Bra hadde ad hoc-studio, der blant andre Erna Solberg ble intervjuet.

2019-08-12 Bilde-Erna-Solberg-TV-Bra-Arendalsuka-r2.jpeg

2019-08-13 Bilde-Proflex-Arendalsuka 2.JPG