ASVLs styreleder Victor Norman påpeker at det er en tabbe når norske politikere ikke bevilger penger til flere tilrettelagte arbeidsplasser. Tusenvis står i kø for å få jobb.

Victor D. Norman landsmøtet 2011

-Mange ønsker en slik arbeidsplass, men får det ikke. Det manglet rundt 5.000 plasser i 2012. Det kommer færre enn 200 nye til pr år. Det blir en lang vei å gå før man dekker behovet, sier direktør i ASVL, Dag Sandvik, til NRK.

NRK har denne uken fortalt historien om 24 år gamle Magnus Olsen fra Hordaland, som gjerne skulle jobbet, men ikke får muligheten. Han er ikke alene, for blant personer med utviklingshemning står altså flere tusen i kø for å få arbeid.

Politikerne må prioritere flere jobber

Assisterende fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen, bekrefter ASVLs beskrivelse overfor NRK:

-Vi har ikke tallfestet det, men vi ser at antallet som venter på plass, øker. Her må det prioriteres fra politisk hold om vi skal få opp volumet, sier han.

Bør få bidra til verdiskaping

ASVLs styreleder Victor Norman sier det er tragisk for de som ikke får jobb. Men også på et overordnet nivå er mangelen på vilje til å prioritere flere arbeidsplasser innen Varig tilrettelagt arbeid (VTA) svært uheldig:

-Norge dummer seg ut økonomisk ved ikke å sørge for jobb til personer med utviklingshemning. Når de sitter hjemme eller er på dagsenter, koster det Norge mange penger. Hvis de kan jobbe, kan de i stedet bidra til verdiskaping, sier Norman, som er professor ved Norges Handelshøyskole.

Synet understrekes av Jan Tøssebro, professor ved NTNU:

-Verken de utviklingshemmede selv eller samfunnet er tjent med at de går ledige.

Jobb til utviklingshemmede et statlig ansvar

Frps Helge Njåstad, leder av Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, lover ingen nye plasser, men forteller at regjeringen har satt i gang et prøveprosjekt der kommunene skal få ansvaret for arbeidsplasser til personer med utviklingshemning.

ASVL og flere brukerorganisasjoner har markert tydelig at dette ikke er veien å gå, da arbeidsmarkedspolitikken i Norge er statlig. Dersom personer med utviklingshemning blir den eneste gruppen uten et arbeidsmarkedstilbud fra staten, vil dette være diskriminering.