STOR SVIKT: Enorm arbeidsledighet blant personer med utviklingshemning. 2.000 nye tilrettelagte jobber må på plass i denne stortingsperioden.

Juleverksted i vekstbedrift
Foto: Joakim S. Enger

Denne våren har det ene sjokkerende funnet etter det andre blitt lagt frem om arbeidsledigheten blant utviklingshemmede.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse la frem en rapport som viste at 67 prosent av personer med lettere utviklingshemning ikke har jobb, og heller ikke noe annet dagtilbud. I NTNU-rapporten Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning tegnes også et dystert bilde av situasjonen.

Selv om svært mange i denne gruppen kan jobbe, får de altså ikke muligheten, og Anna Haugland fra Rogaland er en av disse.

-Mitt største ønske er å komme meg ut i arbeid, sier Anna Haugland i en NRK-reportasje 28. mai.

Se tv-reportasjen (5 minutter, 18 sekunder) eller les nettsaken.

Også i nabofylket Hordaland har NRK rettet søkelyset mot arbeidsledighetstallene. I forbindelse med at ASVL-medlem Nordnes Verksteder er på flyttefot, laget NRK Her og Nå en radioreportasje om situasjonen 25. mai. Der intervjues både kommunalminister Monica Mæland og ASVLs styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. (Reportasjen starter på 16 minutter, 37 sekunder)

Som Strøm-Erichsen sier i reportasjen, er det bare én ting å gjøre, og det er å bevilge penger til flere tilrettelagte jobber.

ASVL er klare på at innsatsen med å få redusert køene må begynne nå, og et godt utgangspunkt er å sikre jobb til 2.000 personer allerede i denne stortingsperioden.