Om personer med utviklingshemning

Rapporten Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning kommer fra NTNU (Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017).

Den dokumenterer arbeidsledigheten blant unge utviklingshemmede. 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 har ikke jobb.

Rapporten Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemning ble laget av stipendiat Stian Reinertsen ved NTNU (Reinertsen 2015).

Rapporten dokumenterer at utviklinghemmede med jobb rapporterer høyere livskvalitet enn de som ikke har det.

Reinertsen dokumenterer at det er sammenheng mellom livskvalitet og jobbdeltakelse blant personer med utviklingshemmede.