INKLUDERENDE KOMMUNE: Da Rollag kommune la ned kantina på rådhuset, vendte de seg til den lokale vekstbedriften for å sikre mat til kommunens møter.

2018-02-28 Foto-Nupro-direktekjøp-inkluderende-kommune-illustrasjonsfoto Lena Knutli.jpg

-Jeg en av dem som nyter godt av maten fra Nupro, sier ordfører i Rollag kommune, Dag Lislien.

For når kommunen holder sine møter, eller når representanter fra de tre numedalskommunene som eier Nupro (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) treffes, er det ofte Nupro som disker opp med rundstykker og litt bakverk til kaffen.

-Det er ekstremt viktig at personer som har reduserte muligheter på arbeidsmarkedet, får meningsfulle dager og et meningsfullt liv. Og det er viktig at de kan bidra til fellesskapet, sier ordføreren.

Vokser gjennom tilrettelagt arbeid

Og nettopp ved å bruke Nupro som leverandør, får personer som trenger tilrettelagt arbeid relevante og utviklende arbeidsoppgaver.

-Oppdragene med møtemat er viktige for de ansatte, sier daglig leder i Nupro, Olav Traaen. Nupro-medarbeiderne bidrar i hele prosessen, fra innkjøp av råvarer til tilberedning og levering.

-Vi ser at de ansatte får økt mestringsfølelse og at de blir stolte, sier Traaen.

Lokal produksjon med ringvirkninger

Etterspørselen etter møtemat er økende, og disse leveransene til kommunene utgjør nå rundt 8 prosent av omsetningen til Nupro.

Og ryktet sprer seg. Også andre kunder, som det lokale kraftlaget, benytter seg av tilbudet.

Kommunens innkjøp skaper også ringvirkninger fordi Nupro kjøper rundstykkene av en lokal bakeren, før Nupro-ansatte smører, legger opp og leverer.

Selv om mesteparten av møtematen til kommunen kommer fra Nupro, har ikke kommunen og Nupro en avtale om faste leveranser. Innkjøpet av møtemat skjer fra gang til gang.

-Vi bruker også andre leverandører dersom Nupro av ulike grunner ikke kan levere, sier ordføreren.

I løpet av ett år handler kommunene møtemat for opptil 50.000 kroner, noe som er gått under terskelverdien på 100.000 kroner. I anskaffelsesregelverket brukes termen direktekjøp. Det betyr at kommunen fritt kan velge Nupro som leverandør, uten å gå veien om en tyngre anskaffelsesprosess.

Aktivt eierskap for vekstbedriften

Lenger opp i dalføret har Nore og Uvdal kommune valgt å bruke Nupros avdeling på Rødberg til å rydde de offentlige områdene i sentrum.

-Dette er en ordning som både vi og Nupro har nytte av, sier Terje Halland, næringskonsulent i kommunen.

-Vi har stor tro på å bruke denne typen bedrifter til slike oppdrag. Vi bor i det samme samfunnet, og må ta vare på hverandre, sier Halland.

-Det er tverrpolitisk enighet i numedalskommunene om å bruke eierskapet i bedriften aktivt for å sikre oppdrag og oppgaver til personer som trenger bistand til å finne sin plass i arbeidslivet, oppsummerer Lislien.

Inkluderende Kommune

Dette er Inkluderende Kommune
  • Vekstbedriftene og kommunene går sammen om et rausere arbeidsliv. Målet er å gjøre arbeid mulig for flere.
  •  ASVL startet prosjektet fordi vi så at det var et uutnyttet potensiale i å koble ledige hender i vekstbedriftene med uløste oppgaver i kommunene
  •  Prosjektet bidrar til å skape samfunnsnyttige oppgaver for de som trenger hjelp til å finne sin plass i arbeidslivet.
  •  Inkluderende Kommune startet med fem pilotprosjekter fra 2016, og mange kommuner bruker nå erfaringer fra prosjektene til å bygge ut samarbeidet mellom vekstbedrifter og kommunen, til det beste for de som ønsker tilrettelagt arbeid eller arbeidstrening.