Odal Kompetansesenter har flyttet på seg, og tilbyr varierte oppgaver til lokalbefolkningen. 

– Vi vil vise hvem vi er og hva vi gjør – og at vi er en naturlig del av lokalmiljøet, sier tiltaksveileder Cathrine Krogstad til Glåmdalen.

Les reportasjen