INKLUDERENDE KOMMUNE: Kommunene må nå lage eierskapsmelding for Vekstbedrifter og andre kommunalt eide bedrifter.

Ung mann sorterer fargelapper
Foto: Joakim S. Enger

I den nye kommuneloven (vedtatt av Stortinget 7. juni 2018) slås det fast at alle kommuner pålegges å lage en egen eierskapsmelding for sine egeneide selskaper.

Dette er godt nytt for de som trenger bistand til å finne sin plass i arbeidslivet, og som får den bistanden hos en Vekstbedrift.

Vekstbedriftene er jo i stor grad kommunalt eide aksjeselskaper, og ingenting er bedre enn aktive eiere!

Inkluderende Kommune

Gjennom ASVL-prosjektet Inkluderende Kommune er det satt i gang prosesser i mange kommuner, der målet nettopp er å se på muligheten for økt samarbeid mellom Vekstbedrift og eierkommune. Prosessen har avdekket at mange nye muligheter kan skapes ved å sikre gode og målrettede eierskapsmeldinger for bedriftene.

ASVL er derfor svært glade for den nye kommuneloven, og vil oppfordre eiere og medlemmer til å gå sammen om å lage eierskapsmelding, slik at arbeid blir mulig for flere.

Mulighetsanalyse

Nysgjerrig på Inkluderende Kommune?

ASVL-medlemmer har tilgang til verktøy og dokumentasjon på våre medlemssider. Der finner du også vår mulighetsanalyse, som er et verktøy der kommunen og vekstbedriften sammen kan identifisere nye samarbeidsløsninger til det beste for arbeidssøkere og tiltaksansatte.

Dette verktøyet avklarer hvilken retning Vekstbedriften ønsker å utvikle seg, og hva som skal til for å gjøre bedriften robust i forhold til nåværende og fremtidige krav fra oppdragsgiver (NAV). Videre søker verktøyet å gi svar på hvilke av de kommunale oppgavene det kan være hensiktsmessig at Vekstbedriften gjennomfører, ut ifra både et faglig, økonomisk og personalmessig perspektiv.

Den nye kommuneloven er en gylden mulighet til å få gjennomført en mulighetsanalyse sammen med eierkommunen, og å bevisstgjøre eieren om hvilke faglige, økonomiske og personalmessige utfordringer bedriften står overfor i det kommende året.