ASVL har sammen med NetPed utviklet en modell for fjernundervisning i basiskompetanseferdighetene; lese-, skrive- og matematikkferdigheter, norsk for minoritetsspråklige og digital kompetanse.

ASVLs medlemmer får dette til en betydelig rabattert pris (20% lavere enn andre tilbydere).

 

Mange deltagere i AFT har basiskompetansevansker som tilleggsutfordring når de prøver å komme tilbake til arbeid. Lese- og skriveferdigheter, matematikkferdigheter, norsk språk og digitale ferdigheter er viktige områder å få på plass for å bli i stand til å lykkes i et moderne arbeidsliv.

 

ASVL er stolte av å kunne tilby kompetanseheving for sine medlemsbedrifter gjennom nettverket BkV (basiskompetanse i Vekstbedrift) der vi til nå har kurset over 70 medlemsbedrifter både i basiskompetansekartlegging og -opplæring gjennom vinteren og våren.

 

I tillegg har vi nå fått på plass et flott tilbud gjennom NetPed som gjør at også de av våre medlemmer som ikke har pedagogisk personell nå kan tilby den samme høye kvaliteten på opplæringen som alle andre.

NAV opplyser om at denne løsningen tilfredsstiller deres krav om at bedrifter med AFT-tiltaket skal ha et tilbud om basiskompetanseopplæring for de arbeidssøkerne som trenger det.

 

Mer informasjon om ordningen kan du få ved å ta kontakt med Rune Kvarme i ASVL, eller ved å gå inn på Netped.no under fanen ASVL

Logo BKV.jpg