Nye betalingssatser 2018

De nye betalingssatsene for arbeidsmarkedstiltak er klare.

 

For 2018 vil følgende satser gjelde for arbeidsmarkedstiltakene under:

Arbeidsmarkedstiltak Sats 2018 pr mnd
Varig tilrettelagt arbeid (skjermet) 13.231 kroner
Varig tilrettelagt arbeid (ordinær) 5.550 kroner
Arbeidsforberedende trening 16.470 kroner

De nye satsene innebærer en økning på 2,7 prosent siden 2017.