Nye betalingssatser 2019

ØKONOMI: Betalingssatsene for arbeidsmarkedstiltak er klare.

 

For 2019 vil følgende satser gjelde for arbeidsmarkedstiltakene under:

Arbeidsmarkedstiltak Sats 2019 pr mnd
Varig tilrettelagt arbeid (skjermet) 13.615 kroner
Varig tilrettelagt arbeid (ordinær) 5.711 kroner
Arbeidsforberedende trening 16.950 kroner

De nye satsene innebærer en økning på 2,9 prosent siden 2018.