Foto: Joakim S. Enger

Du har kanskje lagt merke til at ASVL har fokusert mye på karriereveiledning gjennom 2022?

Kurs i karrierekompetanse – hvordan jobbe med karrierelæring (25. – 26. oktober på Gardermoen)

Kurs i karrierekompetanse – hvordan jobbe med karrierelæring (9. – 10. november i Trondheim)

Det er ikke tilfeldig. Det å mestre overganger, og kunne ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet er kompetanse og ferdigheter vi alle må besitte for ikke å havne utenfor arbeidslivet. Det er også kompetanse og ferdigheter det stilles krav om at vi som tiltaksbedrifter må være i stand til å overføre, uansett om vi jobber med VTA, AFT, Lærekandidater eller andre tiltak.

Våre veiledere må kunne bedrive karriereveiledning på alle arenaer og i alle former. De må vite hva som må til for å hjelpe med å stake ut riktig kurs i jungelen av livs- og karrierevalg. De må være i stand til å overføre kompetanse om hvordan man kan takle utfordringer og tåle endringer, og om hvordan man kan ta gode valg for seg selv. Våre veiledere må derfor kunne legge til rette for aktiviteter som fremmer læring, vite hva karrierekompetanse er og hvordan man overfører det, og bistå med å skape refleksjon rundt valg. Dette er hva karriereveiledning handler om og i arbeidshverdagen er alle som følger opp deltakere og VTA-ansatte karriereveiledere, i en eller annen form.

Nytt kurs fra ASVL – Innføring i kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) – tidligere Kompetanse Norge – har utarbeidet et nasjonalt Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, med en hel “gavepakke” av gratis ressurser til bruk i hverdagen.

Dette rammeverket bør alle veiledere ha kunnskap om og kunne benytte seg av i sin arbeidshverdag. ASVL har derfor laget et eget kurs som gir en god innføring i rammeverket, men som også viser hvordan de ulike ressursene kan brukes i hverdagen i vår bransje, enten man jobber i VTA, AFT, med Lærekandidater, eller i andre tiltak. I tillegg inneholder kurset en workshop hvor vi jobber med å utvikle aktiviteter som kan benyttes til læring i samtaler, i arbeidspraksis, i grupper eller som egenarbeid. Som “bonus” i kurset følger også tips til opplegg for interne fagdager for ytterligere styrking av veiledernes bevissthet og kompetanse.

Kurset har fått benevnelsen: “Kurs i karrierekompetanse. Hvordan jobbe med karrierelæring?”

Kurset er satt opp på to steder i 2022:

For å sikre dine ansatte plass på kursene anbefaler vi deg å melde på raskt.

Styrke veiledningsferdigheter i tillegg?

Dersom dine veiledere i tillegg har behov for å styrke sin veiledningskompetanse, har ASVL to tilbud, – ett spesifikt for arbeidsveiledere i VTA og ett spesifikt for veiledere i AFT:

  • Veilederstudie for arbeidsledere i VTA. Dette studiet ved Fagskolen går over ett år, er åpent for ansatte med realkompetanse og gir 30 studiepoeng. Les mer og meld på ansatte her. 
  • Grunnleggende karriereveiledning og sertifisering i Profråd Interesse. Dette kurset går over 2 fysiske og 1 digital dag, og gir mulighet for påbygg av et skreddersydd emne ved NTNU, som gir 7,5 studiepoeng. Kurset gir i tillegg sertifisering i Profråd-programmet, men det er ikke noe krav om å kjøpe lisens på programmet etterpå. Les mer og meld på ansatte her.