Bør ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ligge hos stat eller kommune? Stortinget går nå inn for utredning, men mandatet sier ikke at kommunalisering er målet.

Stortinget Flick_foto Stortinget.jpg

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 2. juni sin innstilling til Meld. St. 14 Kommunereformen – flere oppgaver til større kommuner.

Et av forslagene i meldingen var å vurdere å utrede om ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid burde flyttes fra stat til kommune.

Komitéen har nå kommet med sine merknader, og følgende blir vedtatt:

• Det blir en utredning om VTA

• Men mandatet er ikke lenger bundet til å utrede med sikte på at ansvaret skal overføres til kommunene, slik det het i meldingen før komitéen behandlet den. Se hele Meld. St. 14

• Mandatet er klart på at hensynet til brukerne blir satt i høysetet

Rent konkret er stortingsflertallets formulering som følger: «…ansvaret for hjelpemidler og varig tilrettelagte arbeidsplasser er allerede delvis et kommunalt ansvar, og brukerne trenger et helhetlig tilbud. Målet er å gjennom utredningene finne en naturlig balanse mellom statlig ansvar og kommunalt ansvar. Hensynet til brukerne skal stå i fokus for den løsningen som blir valgt»

ASVL er fornøyd med at kommunalisering ikke skal være målet med en utredning, og at brukerne blir satt i fokus.

Vi starter nå på et lengre løp som vil innebære at ASVL og våre alliansepartnere vil jobbe intenst for å påvirke utredningen på en slik måte staten fortsatt får ansvaret for tiltaket. Vi har stor tro på at vi sammen skal lykkes nå når mandatet for utredningen har blitt mer balansert.

Vi er svært glade for at så mange har engasjert seg i saken så langt, og håper alle som vil og kan påvirke fremtiden til VTA-tiltaket, fortsetter å stå på til saken er vunnet.

I innstillingen heter det at målet er å fremme en lovproposisjon om fordelingen av oppgaver våren 2017.