Økt aksept for at det tar tid å få folk ut i jobb

Hastverk kan gi dårligere resultater på sikt.

VekstTorget har plass til 20 deltakere i arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende Trening. I 2019 gikk 57 prosent av deltakerne over til arbeid eller utdanning etter endt tiltak, en forbedring på 20 prosentpoeng, melder Trønder-Avisa.

Måltallet til NAV er 50 prosent.

Leder for Arbeid og Kompetanse i VekstTorget, June Vatne, mener suksesstallene har flere forklaringer, skriver Trønder-Avisa.

Les faksimile av saken

Kompetanse, inkluderingssamarbeid og tid
For det første har kompetansen blant veilederne hos VekstTorget økt, påpeker hun overfor avisen.

For det andre bidrar inkluderende arbeidsgivere, og et tettere samarbeid med NAV lokalt.

Men noe av det viktigste er at VekstTorget får anledning til å bruke tid der det er nødvendig.

-Da jeg startet for fem år siden handlet det om “hvor fort vi kan få dem ut, “hvor få uker kan vi bruker på å få dem ut i jobb”, forteller hun.

Viktig aktør i Trøndelag
Resultatet var ofte det man kaller en svingdørseffekt, der mange deltakere kom tilbake i køene hos NAV etter seks eller tolv måneder.

-Nå aksepterer jeg aksept fra NAV lokalt, om at vi får bruke lengre tid. Deltakerne får lengre tid hos arbeidsgiverne, og begge parter blir tryggere. Arbeidsgiverne tør å satse, sier hun.

VekstTorget har også en viktig rolle i leveransen av andre arbeidsmarkedstiltak i regionen.

Bedriften vant nylig anbud innen Avklaring i områdene Inn-Trøndelag og Namdalen, i konkurranse med 20 andre tilbydere, melder Innherred. Kontrakten er verdt 40 millioner kroner, og går over fire år. Kontrakten innebærer at bedriften får fornyet tillit, ettersom den allerede har samarbeidet med NAV i de foregående fire år på området.