Økt koronasmitte: Råd og verktøy

Foto: Shutterstock.com

 

6. november 2020

Smittetallene øker raskt, og både nasjonale og lokale råd er endret.

Det store variasjoner fra region til region, og fra lokalsamfunn til lokalsamfunn.

Vi ber alle bedrifter om å følge nasjonale råd, og være særlig oppmerksomme på lokale råd og bestemmelser. Utviklingen er nå rask og akselererende. Dermed gjelder det å planlegge for at situasjonen kan endres raskt, og gjøre grundige risikovurderinger.

Du finner oppdatert info på helsenorge.no og fhi.no.

Plan for smittevern 

Det er viktig at du har en skriftlig plan over smitteverntiltakene som bedriften gjennomfører. Planen gjør det enklere å systematisere tiltakene, men det er også din skriftlige dokumentasjon på hva bedriften gjør for å hindre smitte.

Det kan være aktuelt å be enkeltpersoner om å holde seg hjemme dersom det er vanskelig å opprettholde smittevern. Vi anbefaler at du bruker vår sjekkpunktliste for smittevern når du skal foreta individuelle vurderinger. 

Et av de nye tiltakene er at unge og voksne som har vært i situasjoner der det ikke har vært mulig å opprettholde 1 meters avstand, skal holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen. Veiledere og andre som omgås eventuelle personer i risikogruppen, må altså være særlig oppmerksomme på egen adferd, og opprettholde tilstrekkelig avstand.

Normal drift så langt det lar seg gjøre

NAV forventer at arbeidsmarkedstiltak går mer eller mindre som normalt, og det er ikke kommet nye retningslinjer for tiltaksarrangører etter at de nasjonale tiltakene ble endret 5. november. 

I praksis betyr dette at det forventes at bedriftene er åpne, og at bedriftene tilbyr et trygt arbeidsmiljø til tiltaksdeltakere og ansatte. Men det er forståelse for at smitteverntiltak fører til at driften og tilbudet må tilpasses. Det kan for eksempel være at ikke alle ansatte er til stede på samme dag, eller at arbeidsdagen blir delt opp slik at ulike grupper har ulike arbeidstider.

I tillegg er det åpenbart at lokale råd og bestemmelser vil påvirke hva slags tilbud som kan gis. 

Ved smitteutbrudd

Det er økende sannsynlighet for at bedriften kan bli rammet av et lokalt smitteutbrudd. Vi vil anbefale deg å få på plass en plan for hvordan din bedrift vil håndtere et eventuelt utbrudd.  

Ta utgangspunkt i myndighetenes føringer for isolering og karantene. Kartlegg hvem som kan regnes som nærkontakter til de smittede. 

Planen bør være detaljert, og må også inneholde punkter om hva slags kommunikasjon som er nødvendig til hvilke målgrupper. Det er mange gode tips å hente hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om krisekommunikasjon. 

Ellers viser vi til våre Spørsmål og Svar om smittevern i vekst – og arbeidsinkluderingsbedrifter, der vi besvarer en del spørsmål som kom opp i forbindelse med vårt webinar 21. august.