Som arbeidsgiverforening sørger vi for at våre medlemmer har ordnede lønns- og arbeidsforhold gjennom hovedavtaler og overenskomster med fire arbeidstakerorganisasjoner.

Vi tilbyr faglig påfylling gjennom kurs, konferanser og seminarer. Medlemskap hos oss gir dessuten tilgang til en rekke metoder og skjemastrukturer som kan benyttes for å lette arbeidshverdagen og kvalitetssikre attføringsaktiviteten.

Les årsmelding fra 2020

Som medlem får du rask og korrekt informasjon om endringer og nyheter i bransjen. Du får et nettverk med bedrifter både i ditt nærmiljø, på distriktsplan, nasjonalt og internasjonalt, og muligheten til å påvirke bransjeutviklingen gjennom organisasjonens kontakter i NAV, departementer og Stortinget.

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi også gi gode tilbud på forsikring, hotellovernatting og datautstyr, blant annet.

Ønsker du å bli medlem? Her er innmeldingsskjema.

Ønsker du ytterligere informasjon, ring oss på tlf 22 03 30 50, eller send oss en e-post.