§ 1. FORMÅL
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL) er en ledende, offensiv og landsomfattende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for bedrifter som tilbyr varig arbeid, programmer for avklaring, utvikling og vedlikehold av kompetanse hos arbeidssøkere og tiltaksansatte med særlige behov.

Landsforeningen fremmer målet ved å;

1.1.  være et rådgivende organ for medlemsbedriftene generelt

1.2.  bidra til å holde medlemmene oppdatert på endringer i arbeidsmarkedspolitikken og de konsekvenser og muligheter dette innebærer for medlemsbedriftene.

1.3.  ivareta felles interesser overfor myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet ellers

1.4.  gi veiledning om lønns- og arbeidsvilkår og ordne tariffforhold

1.5.  bistå bedriftene under forhandlinger og tvister

1.6.  medvirke til å dekke bedriftenes behov for opplæring og kompetanseutvikling