§ 10. ADMINISTRASJONEN
Styret tilsetter direktør som er ansvarlig for at foreningen drives etter vedtektene, instruks, landsmøtevedtak og vedtak fra styret.