§ 11. ENDRINGER AV VEDTEKTER
Endring av vedtektene behandles av ordinært eller ekstra- ordinært landsmøte og til vedtektsendringer kreves at minst 2/3 av de tilstedeværende medlemsbedrifter stemmer for forslaget.