§ 13. OPPLØSNING
Til oppløsning av foreningen kreves at minst 2/3 av medlemsbedriftene er representert på landsmøtet, og at minst 2/3 av de tilstedeværende medlemsbedrifter stemmer for forslaget.

Er ikke 2/3 av medlemsbedriftene representert, må styret, med minst en måneds varsel, innkalle samtlige medlemsbedrifter til ekstraordinært landsmøte. På dette møtet kan oppløsning vedtas hvis 2/3 av de fremmøtte medlemsbedrifter stemmer for dette, og da uten hensyn til antall tilstedeværende medlemmer. Oppløsende landsmøte bestemmer hvordan foreningens midler skal benyttes.