§2. MEDLEMSKAP
Medlemskap i ASVL er åpent for virksomheter som i hovedsak gir tilbud i tråd med ASVLs formålsparagraf. Styret godkjenner medlemskap og tilmeldingsvilkår.

Skriftlig utmelding innen 1. juli får virkning fra påfølgende årsskifte. Hvis utmelding fra en tariffbundet bedrift ikke er mottatt før den dag gjeldende overenskomst utløper, kan bedriften først tre ut av ASVL når den nye overenskomsten er utløpt.