§ 7. KONTINGENTEN
Til finansiering av foreningens utgifter betales en årlig kontingent etter medlemsbedriftenes arbeidsgiveravgifts- grunnlag pr 31.12 foregående år. Kontingenten fastsettes av Landsmøtet. Landsmøtet fastsetter også øvre og nedre grense for kontingent. Kontingenten forfaller til betaling 15. april i kontingentåret.

Innkreving av kontingent og avgifter påhviler sekretariatet. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.