§ 9. ASVLs UTVALG
Styret nedsetter utvalg etter behov.