Vekst- og attføringsbedriftenes samfunnsoppdrag er å gjøre arbeid mulig for alle.

Bedriftene tar ikke ut utbytte. Overskuddet brukes til å skape et bedre arbeidstilbud for dem bedriftene er til for.

Over hele landet samarbeider ASVLs 200 medlemmer med næringsliv og kommuner for å skape utviklende arbeidsplasser og -arenaer, tilpasset den enkelte.

I tillegg tilbyr stadig flere bedrifter tilrettelagte, yrkesrettet fagopplæring i bedrift.

Bedriftene følger NAVs kravspesifikasjoner for arbeidsmarkedstiltakene de tilbyr, og har ekstern kvalitetsrevisjon.

Medlemmene er i stor grad eid av kommuner eller ideelle stiftelser.

Foto: Lena Knutli

Vekst- og attføringsbedriftene er godkjente tiltaksarrangører for arbeidsrettede tiltak som:

I tillegg til tiltakene i skjermet virksomhet kan vekst- og attføringsbedriftene utføre ulike anbudsbaserte tjenester som:

  • Avklaring
  • Oppfølging
  • Arbeidsrettet rehabilitering
  • Ulike Arbeidsmarkedsopplæringskurs

Stadig flere vekst- og attføringsbedrifter er dessuten godkjente lærebedrifter, og kan dermed ta i mot lærlinger og lærekandidater i en rekke fag. Ta kontakt med din lokale vekstbedrift for mer informasjon.

ASVL er medlem av Workability International