Anniken Hauglie blir ny arbeids- og sosialminister.

anniken-hauglie.jpg

-Vi gratulerer Hauglie med utnevnelsen, og gleder oss til å samarbeide med henne, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Hauglie trer inn i et felt der utfordringene med å få folk ut i nye jobber står i fokus.

-Vi håper Hauglie ser at dette ikke er tiden for flere risikable eksperimenter i arbeidsmarkedspolitikken. Nå gjelder det å ta grep for å sikre arbeid til alle – også de som trenger hjelp til å finne sin vei i arbeidslivet, sier han.

Nylig viste en doktorgradsavhandling ved NTNU at vernepleiere vurderer livskvaliteten til utviklinghemmede med arbeid i skjermet sektor (Varig tilrettelagt arbeid) som høyere enn livskvaliteten til utviklingshemmede som har et tilbud i kommunale dagsentre.

-Doktorgraden viser at Varig tilrettelagt arbeid er et velfungerende arbeidsmarkedstiltak for utsatte grupper. Forslag om å overføre ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid til kommunene kan derfor føre til at et dokumentert velfungerende arbeidsmarkedstiltak for utsatte grupper blir satt i fare. Vi håper derfor den nye statsråden merker seg forskningsresultatene, sier Sandvik.